neděle 19. listopadu 2023

Podpora našeho radioklubu.

 Také v letošním roce byl náš radioklub finančně podpořen Magistrátem města Frýdku-Místku. 

                                     

Činnost v letošním roce.

Opět jsme odjeli všech sedm celoevropských závodů na VKV. Pracovali jsme v nich na pásmech 144 MHz, 1,3 GHz a 47 GHz. V říjnovém UHF contestu jsme navíc navázali naše první závodní spojení v pásmu 76 GHz.Každý měsíc pracujeme v pásmu 432 MHz v Provozních aktivech. Zatím účast ve všech jedenácti proběhlých letošních kolech.

V pásmu 1,8 MHz se účastníme 2x měsíčně soutěže A160m. Pracováno ve všech proběhlých kolech provozy CW a SSB.

pondělí 28. listopadu 2022

Podpora naší činnosti.

Náš Zapsaný spolek "Radioklub Frýdek-Místek" byl v letošním roce finančně podpořen Magistrátem města Frýdku-Místku.  


Z naší činnosti v posledním období.

Soustředíme se především na závodní činnost na velmi krátkých vlnách z našeho stálého QTH - klubovny radioklubu ve Frýdku-Místku. 

Každoročně se účastníme všech sedmi celoevropsky koordinovaných závodů. Zde zejména v pásmu 1,3 GHz a 47 GHz, doplňkově pak v pásmu 10 GHz. Pracujeme též v obou podzimních závodech v pásmu 144 MHz.

V celorepublikové soutěži - Provozním aktivu vysíláme v pásmu 432 MHz. Mnoho let zde provozujeme ve všech dvanácti kolech a v republikovém hodnocení jsme pravidelně na třetím místě.

V loňském Polním dni bylo navázáno závodní spojení v pásmu 122 GHz na vzdálenost 5,1 km.

Naše aktivita byla zaměřena i na satelitní komunikaci přes stacionární družici QO-100 s provozy CW a SSB.

Dvakrát do měsíce ze zúčastňujeme i soutěže na krátkovlnném pásmu 1,8 MHz - Aktivity 160m.pondělí 26. června 2017

Mikrovlnný závod 2017.


V radioklubu jsme instalovali ještě stožár s 3 cm zařízením. Parabola pro 23 cm byla připravena od posledního závodu. 47 GHz jsme vytáhli až v neděli. Vše fungovalo. Na 23cm byl provoz plynulý, mnohá spojení s použitím chatu ON4KST. Udělali jsme tentokrát nejvíce spojení, co se přímo z města dělala. Na 3cm jsme zpočátku dělali jen blízká tropo, spojení. Dešťové mraky byly daleko. Provoz ožil poslední dvě hodiny závodu, to se bouřka přiblížila k nám a dalo se pracovat via RS. Příjemné spojení s OE5VRL/5, v dobré síle OL4A a další. Na 47 GHz spojení do Jeseníků a na Radhošť, vše na přímou viditelnost. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podpora našeho spolku


Náš spolek je v letošním roce podporován Magistrátem města Frýdku-Místku formou poskytnutí neinvestiční dotace.

2. subregionální závod 2017.

Vyjeli jsme z radioklubu na pásmech 70 cm, 23 cm a 47 GHz. Provozoval Karel, OK2PE, Jarek, OK2SI, Boris, OK2QW a Vašek, OK4NCA. V poklidnějším tempu, vzdálenější spojení jsme se snažili dělat po domluvě na chatu ON4KST a pomáhat si odrazy od letadel.  Na nejvyšším pásmu jen jedno spojení na nedaleký Radhošť.


1. subregonální závod 2017.

Ke krbovnímu rig pro 70 cm jsme na stůl v radioklubu nainstalovali zařízení pro 23 cm a na střechu stativ s rig pro 47 GHz. Na 70 cm stabilní provoz a výsledek odpovídal našemu předpokladu a schopnostem. Na 23 cm jsme pro problém s nespolehlivostí anténního relé v koncovém stupni jeli jen na samotný transceiver s deseti Watty. Na 47 GHz dve spojení na přímou viditelnost do Jeseníků.